Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arapça eğitim-öğretim alanındaki tecrübesini daha ileri düzeye taşımak amacıyla 2016-2017 Bahar yarıyılında Arapça Dil Merkezi’nin (ADİM) kurulumunu gerçekleştirmiştir. Bu merkez İlahiyat Fakültesi bünyesinde müstakil bir yapıyla her biri Arap olmayanlara Arapça öğretimi konusunda uzman olan 1 profesör, 2 yardımcı doçent, 12’si Arap 14 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisiyle eğitim-öğretime başlamıştır. ADİM yalnızca İlahiyat Fakültemizin hazırlık sınıflarının eğitim gördüğü bir merkez olarak kalmamakta bunun yanı sıra halkın ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik kurslar düzenlerken bir yandan da belli aralıklarla Türkiye’nin ve Arap dünyasının Arapça öğretimi konusunda kendini ispatlamış eğitimcilerini davet ederek konferans ve seminerler düzenlemekte ve karşılıklı tecrübelerden istifade etme imkânı sunarak ülkemizde Arapça eğitiminin bir adım daha öteye gitmesi için çalışmaktadır. Bu amaçla başta Samsun ilimizdeki, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Arapça öğretmenleri ve civar illerdeki Arapça öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirmeyi planladığımız “Ortaöğretim ve Yükseköğretimde Arapça Öğretimi Teknikleri” isimli çalıştay ile bilgi, birikim ve tecrübenin paylaşımı yoluyla bölgemizdeki Arapça öğretiminin kalitesinin daha da artacağı düşüncesindeyiz.  Sunumlarını ADİM bünyesinde bulunanlar ile misafir olarak davet edeceğimiz, uzmanlık alanları anadili Arapça olmayanlara Arapça öğretimi olan Arap hocalarımızın yapacağı ve dört gün sürecek olan çalıştayın konuları ve içeriği şu şekilde olacaktır:

  • Arapça Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma becerilerinin kazandırılması
  • Eğitim faaliyetinde başarıyı artıracak uygulamaların desteklenmesi
  • Arapça öğrencisinin karşılaşacağı zorluklar ve bunlarla başa çıkma yolları
  • Arapça öğretim sürecinde öncelik verilmesi ve sona bırakılması gereken hususlar
  • Arapça derslerini ilgi çekici ve zevkli hale getirmenin yolları
  • Arapça derslerinde öğrencilerin derslere aktif katılımlarını sağlanmanın yolları
  • Arapça öğretiminde öğretmenlerin birbirlerinin tecrübelerinden faydalanması

Çalıştayın İçeriği:

Birinci Gün:

  • Anadili Arap olmayanlara Arapça öğretimindeki genel hedef ve amaçlar
  • İkinci dil olarak Arapça öğretiminde yöntem ve teknikler
  • Türkiye’de Arapça öğrenimini gerekli kılan nedenler

İkinci Gün

Öğrencilere Arapça okuma becerisinin kazandırılma yolları (Uygulamalı)

Üçüncü Gün

Öğrencilere Arapça dinleme ve konuşma becerilerinin kazandırılma yolları (Uygulamalı)

Dördüncü gün

Öğrencilere Arapça yazma becerisinin kazandırılması ve gramer eğitimi (Uygulamalı)

NOT

Çalıştaya katılımlar kayıtlar alınarak yapılacaktır. Bu nedenle katılımlarınız en geç 8 Eylül 2017 (Cuma) gününe kadar aşağıdaki numaraya bildirmeniz rica olunur.

0530 234 6515