Hakkmızda

Amaç ve Hedeflerimiz
You are here:

Hakkımızda

Arapça Dil Merkezi (ADİM) Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde tesis edilmiş bir kamu kuruluşudur. ADİM, yapısı itibariyle ülkemizdeki devlet üniversiteleri arasında Arap dilinin öğretime yönelik ilk ve tek müstakil merkez olması yönüyle ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. ADİM 2016-2017 Bahar yarıyılında rektörümüz Prof. Dr. Sait BİLGİÇ tarafından üniversitemizin öğretim üyeleri ve Samsun eşrafının katılımlarıyla açılışı yapılarak eğitime başlamıştır. Bu merkezde Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça hazırlık eğitimi verilmekte ayrıca toplumun her kesiminden Arapça öğrenmek ve Arapçasını geliştirmek isteyenlere yönelik kurslar düzenlenmektedir.

%100 Arapça

Gramer dersleri hariç bütün dersler %100 Arapça işlenmektedir.

Neden ADİM?

ADİM Arapça öğretimde uzman Türk ve Arap hocalardan müteşekkil bir eğitim kadrosuna sahiptir.

ADİM’de 1 profesör, 2 yardımcı doçent, 2 Türk öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi ve Arap olmayanlara Arapça öğretme konusunda uzman Arap kökenli 16 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Gramer dersleri hariç bütün dersler %100 Arapça işlenmektedir.

Akıllı tahtası, bilgisayarı ve projeksiyon cihazı olan en fazla 20 kişilik sınıflarda ferah bir eğitim ortamı sunulmaktadır.

Arapça haricinde başka bir dili konuşmanın yasak olduğu, girişinden koridorlarına, dinlenme salonlarına varıncaya kadar her yeri Arapça tablo ve panolarla donatılmış geniş sosyal mekanlara sahip 5 katlı ayrıca terası olan müstakil bir binada eğitim verilmektedir. ADİM konum itibariyle şehrin en merkezi bölgesinde yer almaktadır.

ADİM’de sportif ve sosyal etkinliklerle desteklenmiş Türk-Arap öğrenci buluşmaları tertip edilmektedir.

Bu etkinliklerle ADİM’deki öğrencilerle üniversitemiz bünyesinde öğrenim görmekte olan Arap asıllı öğrenciler buluşturularak Türk öğrencilerin Arapça; Arap öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca her iki öğrenci grubu yeni bir kültürü tanıma fırsatı bulmaktadır.

Amaç ve Hedefler

ADİM ulusal ve uluslararası düzeyde bireylere ve muhtelif organizasyonlara Arapça eğitim hizmeti sunarak Arap dili ve kültürünün en iyi şekilde anlaşılmasını kendisine amaç edinmiştir. Bu sayede toplumumuz ile Arap dili ve kültürü arasında mevcut olan dini ve milli bağları doğru bir şekilde anlamlandırabilen ve insanlığa değer katan üretken bireylerin yetiştirilmesi hedefi gerçekleştirilmiş olacaktır.

ADİM özellikle İlahiyat fakültesi öğrencilerinin, Arap dilinin okuma-yazma-dinleme-konuşma gibi temel becerilerini kazanabilmesine, böylelikle ilahiyat bilimlerinin ana kaynaklarını kendi başına okuyup anlayabilmesine, bununla birlikte günümüz modern Arap dünyası ile iletişim kurabilen, dönüşüme ve gelişime açık, yetişmiş bireyler haline getirilmesine yönelik stratejiler geliştirmektedir.

İlahiyat fakültesi öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu mesleki Arapça eğitiminin yanısıra ADİM, toplumun her kesiminden bilgi ve becerilerini artırmak isteyenlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemeyi ve yayınlar yapmayı planlamaktadır.

Bu anlamda ADİM Türkiye’de Arapça öğretimi konusunda kendini kanıtlamış kurumların tecrübe, birikim ve bilişim alt yapılarından da istifade ederek ülkemizdeki Arapça öğretiminde çıtayı bir adım daha ileri götürmeyi ülkü edinmiştir.