İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Ahitleşiyor

Gerçek kimliğinden kopmuş, çağın getirilerini süzmeden hazmederek kendisine yabancılaşmış İlahiyat fakültesi öğrencilerinin bu kopuşu bertaraf edecek ve kimliğini yeniden kazandıracak bir dirilişe ihtiyacı var. İlahiyat fakültesinin kendi içerisinde ve diğer fakültelerle olan diyaloğunda etkisiz bir iletişim sürdürmesi bu kopuşun en temel sebeplerindendir.Bu proje öncelikle İlahiyat öğrencilerinin birbirleriyle olan diyaloğunu kuvvetlendirmek ve sonrasında köklerine geri dönmesini…