OMÜ BÜLTEN 69. Sayısında ADİM’i Konuşuyor

“Arapça dil öğretimi konusunda yeniden yapılanma sürecine giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin faaliyete geçirdiği Arapça Dil Merkezi (ADİM) Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri arasında ilk olma niyeliğiyle dikkat çekiyor. Keza İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencilerinin Arapça dil hazırlık eğitimi artık bu merkezde ve en fazla 20 kişilik sınıflarda yürütülüyor.Altyapısı ve tecrübe sahibi kadrolarla kurulduğundan bu yana…