Duyurular

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arapça Dil Merkezi (ADİM) iş birliğiyle; İlahiyat, Arap Dili ve Edebiyatı ve Arapça Mütercim-Tercümanlık bölümleri öncelikli olmak üzere 2020 yılı Nisan ayı içerisinde “Meth-i Nebi” temalı ve “I. Üniversiteler Arası Arapça Şiir Okuma Yarışması” adıyla fakülteler arası bir şiir okuma yarışması düzenlenecektir. Başvuru şartları aşağıda yer almaktadır.

Yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Samsun

Başvuru Tarihi : 15 Mart 2020

Yarışma Tarihi : 20 Nisan 2020

Ödüller: Birinciye, İki Tam Cumhuriyet Altını, İkinciye Tam Cumhuriyet Altını, Üçüncüye Yarım Altın ve bütün katılımcılara günübirlik Samsun gezisi ve anı çantası.

Başvuru Şartları:

a) Ülkemizde eğitim veren bir üniversitede öğrenci olmak.

b) Bir fakülteden en fazla üç (3) yarışmacı katılım sağlayabilir. Bu nedenle aynı fakülteden fazla başvurunun önüne geçilmesi adına başvuruların ilgili birimlerce koordine edilmesi yerinde olacaktır.

c) Adayların, 15 Mart 2020’ye kadar, aşağıda verilen e-posta adresine adı-soyadı, cep telefon numarası, e-posta adresi ve hangi üniversiteden katılım sağladıklarına dair bilgiler ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvurular kontenjanla sınırlıdır. Kontenjanın aşılması durumunda başvuru alımı sonlandırılacaktır. Başvurular yarışma düzenleme komitesi tarafından değerlendirildikten sonra adaylara başvuru sonucu bildirilecektir. Komite, yarışma yer ve zamanında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yarışma yer veya zamanında değişiklik olması halinde bu yarışmacılara e-posta yoluyla bildirilecektir.

Yarışma İçeriği:

a) Her katılımcı yalnızca tek bir şiirle katılacaktır.

b) Her katılımcının Hz. Peygamber (s.a.v.) için yazılmış methiyelerden seçeceği 8-12 beyitten oluşan kaside veya kaside bölümünü jüri ve davetlilerin huzurunda ezbere sunması gerekmektedir.

c) Yarışma tarihinden on (10) gün önce adayın seçtiği beyitleri ve kısa öz geçmişini iletişim bölümünde verilen e-posta adresine elektronik postayla göndermesi ve ilgili tarihlerde yarışmaya katılıp-katılamayacağını teyit etmesi gerekmektedir.

İletişim bilgileri:

E-posta : adim@omu.edu.tr Telefon : 0362 435 52 10 0530 234 65 15